Shemiranje i ugradnja elektrormara. Općina Dubrava